Smart band

Projekty Unijne

Projekty Unijne

BROTICS SP Z O.O. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020

Projekt „Opracowanie urządzenia do zabezpieczenia dzieci i osób starszych z zastosowaniem elastycznej płytki PCB,” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Numer umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-10-0024/19-00

Wartość projektu: 400 000 zł

Kwota dofinansowania w ramach projektu: 340 000 zł

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia do zabezpieczenia dzieci lub osób w podeszłym wieku

Planowane efekty: Rezultatem niniejszego projektu, zakładającego zakup prac badawczo-rozwojowych, będzie innowacyjne urządzenia do zabezpieczenia dzieci lub osób w podeszłym wieku, które wymagają dodatkowej opieki. Produkt ten pozwoli na ograniczenie poziomu niepokoju wśród rodziców, których dzieci wracają samodzielnie ze szkoły lub znajdują się w miejscach potencjalnie niebezpiecznych

Dane kontaktowe

Address :

BROTICS SP Z O.O.
Patriotyczna 33
93-452, Łódź
KRS 0000634087
NIP 7292712365
[email protected]